TISKOVKA: OBČANÉ PROTI HAZARDU !

03.09.2013 01:30
 
Datum: 02.09.2013 zdroj: ARL - z tiskové konference

 

Karlovy Vary jsou prvním místem v České republice, kde občanská iniciativa zahájila REEFERENDUM PROTI HAZARDU. Nesmířila se s pseudo-regulací hazardu, kterou jim několik let předkládají politici, zastupitelé města, úředníci a Kalouskovo ministerstvo financí.

.

Problém hazardu v celé České republice se vymknul Evropským standardům. Ve většině států je celkově jen pár heren, dokonce méně než v našem jednom městě. Karlovy Vary jsou však extrémem skutečně významným. „Odpovědní politici a jimi řízení úředníci  jsou v České republice od nejvyšší ch úrovní až do obcí většinou pod přímým vlivem lobby provozovatelů hazardu a ve svém rozhodování jsou tudíž podjatí. O Karlových Varech to platí zcela jednoznačně.“ Komentuje situaci opoziční zastupitel Jiří Kotek. ARL již dříve informovaly, že bývalí radní inkasovali platby například od Peričova Slot Game do svých účelových sdružení (Zeman, Fiala, Škapík, …). Nejvíce se to projevilo v období, kdy mu město prodávalo podhodnocené nemovitosti. Současní radní však také neodolali a čerpají peníze ať už do soukromých, či zájmových oblastí.

.

Z výše uvedených důvodů eskalovala situace kolem hazardu v Karlových Varech do situace, kdy město patří k nejhustěji zamořeným v republice. S 50 obyvateli na jeden hrací stroj(!) jsou na špici žebříčku.  Přestože ve městě platí „regulace“ předchozí radniční koalice, která v roce 2009 povolila vyhláškou 42 heren, v Karlových Varech jich je 108 (!) Nikomu to nevadilo – policii městské ani státní, ani kompetentním úředníkům. Nebo asi ani nechtěli nezákonně bující hazard řešit, protože s tím neudělali nic! Dokonce nechali v našem městě za poslední  4 roky povolit na 900 videoterminálů a jim podobných přístrojů. Šokující na tom bylo, že téměř 80% z nich bylo povoleno v rozporu se zákonem! Ten určoval 100m hranici od vzdělávacích, zdravotních a církevních zařízení, stejně tak od budov úředních. Na webu mapyhazardu.cz je vidět, jak pečlivě své občany politici a veřejní zaměstanaci  „ochránili“.

.

Proto mnoho lidí a hodně mladých lidí, na tento stav upozorňují. Zpívají o tom své rapy a vyprávějí příběhy, jak se jejich kamarádi devastují  v hernách, jaké tam panují praktiky a jak snadno se zde získávají drogy a lichvaří. Jak město proti tomu nic nedělá a nechce dělat. Toto byly impulsy, aby ALTERNATIVNÍ kolegové v zastupitelstvu i mimo něj něco začali dělat. Od prvotního tlaku na regulaci, která se ukázala být naprosto prázdným řešením, začali připravovat opoziční návrhy Vyhlášky, která by hazard ve městě zakázala. První návrh předložil J.Kotek lednu 2012 následně další 2. Návrh Vyhlášky obhajoval ve výborech a komisích a vyčkával slibu vládnoucí koalice, že příště sama předloží Vyhlášku. Když se řadu měsíců nedělo nic, předložil na jaře letošního roku opakovaně dvakrát nový návrh Vyhlášky o zákazu hazardu. Průběžně tyto návrhy podpořilo 5 až 10 zastupitelů, ale to ke schválení nestačilo.  .

Poslední vstřícnou iniciativou v zastupitelstvu  bylo 25. června předložení návrhu, aby zastupitelé při své neschopnosti razantně řešit problém přebujelého hazardu ve městě, vyhlásili referendum. Když ani to neprošlo, vyhlásili 2. září 2013 první fázi PODPISOVÉ AKCE PRO PODPORU REFERENDA PRO ZÁKAZ HAZARDU. Aby občané skutečně mohli sami podle zákona o referendu rozhodnout, chtějí-li ve hazard zakázat, je třeba nejdříve shromáždit přes 4.000 podpisů na podpisových listech.

.

Podpisové listy je možné podepsat
v Bagetárně Bašta Fidli v ul.Dr.D.Bechera 4
a v advokátní kanceláři JUDr. K.Jelínka, Bělehradská 3,

nebo je možné si je vytisknout na webové stránce 
a dodat na stálá místa, nebo doručit členům Výboru.