CESTA K REFERENDU ... ANO to je řešení!

27.08.2013 19:22

Dne, 27.8.2013, byla spuštěna tato naše webová prezentace.

Byla spuštěna jako součást aktivity směřující k prosazení občanského SOUHLASU SE ZAKÁZÁNÍM HAZARDU v Karlových Varech
Zastupitelé ALTERNATIVY v městském zastupitelstvu několik let, od roku 2008, tlumočí ohlasy veřejnosti na negativní dopady z provozu heren. Stěžují si lidé z okolí heren, jiní přidávají přiběhy gamblerů, jejich rodin a známých, na které důsledky gamblingu dopadají. Strážníci dokládají souvislosti kriminality s NON-STOP provozem heren a zastaváren. Zastupitel Jiří Kotek předložil již několik návrhů na řešení problému. V roce 2009 to dovedlo zastupitelstvo k "regulaci" hazardu tak, že Vyhláškou bylo ve městě povoleno 38 heren (následně byly 4 přidány). Skutečnost však byla taková, že ve městě bylo provozováno 108 heren! Orgány města ani policie proti tomu nedokázaly udělat vůbec nic. Od ledna 2012 předložil J.Kotek již 5 krát návrh na zrušení hazardu v Karlových Varech. Marně. Naopak současné vedení města uzavřelo "Dohodu" s klíčovými provozovateli hazardu, kteří se sdružili do UHP (Unie herního průmyslu). Podle této "Dohody" pak v květnu 2013 přijalo koaliční vedení města  novou Vyhlášku, ve které schválilo seznam provozovatelů 34 heren. V těchto hernách je však téměř 600 automatů a mají velký potenciál dalšího rozvoje.

Aktivita OBČANŮ PROTI HAZARDU směřuje k překonání vlivu provozovatelů heren a koaličního vedení města (KOA, ODS, TOP09) - ti jsou odpovědní za trvající zamoření města hracími automaty.

Aktuálně možná cesta je ve vyhlášení REFERENDA,
ve kterém sami občané rozhodnou, chtějí-li ve městě herny.