Občanské sdružení celostátní působnosti s řadou dílčích aktivit ve městech, kde se stal provoz heren problémovým. Vysoká koncentrace heren a hracích automatů v posledních letech dynamicky zvýšila objemy prosázených finančních prostředků:

 

Průvodním jevem rozvoje herního průmyslu byl také nárůst negativních vlivů: gamblerství, kriminalita, rozpad osobností a vztahů rodinných i přátelských, růst nákladů na léčení a sociálních výdajů. Prosadit kompromisní řešení v prostoru ovládaném provozovateli hazardu, kteří mají ovládnutý nejen zákonodárný systém (PS PČR a Senát), ale také exekutivní (MF ČR) je prakticky nemožné. Proto řešení zákazu na uzemí konkrétní obce či města dává smysl.

V tomto neradostném a mocensky ovládaném prostředí velmi operativně a zároveň efektivně pracují občanští aktivisté, nevládní organizace a hrstka starostů, kteří se pustili do boje s hazardem ve svých obcích. Úspěšnou oporu získávají až u vrcholných orgánů, u Úřadu ombudsmana a u Ústavního soudu.

OBČANÉ PROTI HAZARDU poskytují odborné konzultace, pořádají přednášky, workshopy a semináře a paelové diskuse. pomáhají aktivistům i starostům v boji s hazardem.

HLAVNÍ INICIATIVA
v Karlových Varech

opoziční strana zastupitelstva města
a také Karlovarského kraje